Nyhedsbrev 9 - juleudgave - Hjortekær Rytterklub

Gå til indhold

Hoved menu:

Nyhedsbrev 9 - juleudgave

<br />

Kære hesteejer i Hjortekær Rytterklub, sneen og frosten har omgivet os i rigelige mængder siden onsdag den 24/11 og har tilsyneladende allerede bidt sig godt fast. Vi håber du rigtig nyder Dyrehaven med rideture i den hvide pulversne. Ved traktorens hjælp, har det været muligt at give staldens brugere lidt ekstra service med snerydning. Takket være fælles indsats ser vi heldigvis ikke meget mere til rotterne. Julen nærmer sig og det markerer vi med gløgg og knas på staldens loft, se mere nedenfor.Fuld belægning
Vær venligst opmærksom på, at alle bokse er optagede per 1. januar, hvor vi byder Nanna og Claes velkommen tilbage til Hjortekær Rytterklub. De flere heste giver lidt mere travlhed over alt og vi skal være mere opmærksomme på hinanden, så vi bevarer et godt og hyggeligt miljø. Derfor er det særligt vigtigt, at holde godt styr på rideudstyr mv. Sørg for at dine ting er omhyggeligt mærket med navn. Vi ser meget ofte godt udstyr, der er glemt eller henslængt ude og inde. Pas på dine ting, det kan være din egen skyld, hvis noget bliver væk.

Halvparter
Som noget nyt kan din eventuelle halvpart også komme på mailinglisten og derved modtage Nyhedsbrevet. Gå ind på www.hjortekaer-rytterklub.dk, her findes et link hvor tilmelding kan foretages.

Ændret opgavedeling i bestyrelsen
Marianne Dinesen har ønsket at overdrage ansvaret for daglige ledelse af stalden. Bestyrelsen har derfor ændret den indbyrdes opgavedeling, se nærmere på http://www.hjortekaer-rytterklub.dk/bestyrelse.html.

Grusgravsfolden delt op
For at give større fleksibilitet i valg af fold og valg af hvilke heste, der går sammen, har vi fundet det hensigtsmæssigt at opdele Øvre Grusgravsfold. Tak til de flittige hjælpere i regn og mørke Gitte og Kirsten. Grusgravsfoldene kaldes herefter Grus 1, Grus 2 og Grus 3. Se tegningen på opslagstavlen.

Mere lys i et staldafsnit
Vi har opsat endnu et lysarmatur i boksafsnit F-I og håber, at "beboerne" her er godt tilfredse med de lysere omgivelser.

Hold alle døre lukkede
Nu frosten har godt tag i stalden, er der meget vigtigt at erindre, at den eneste varmekilde vi har er hestene. For at sikre at vandkopperne ikke fryser, skal (venligst) alle yderdøre hele tiden holdes lukkede. Hvis vandrørene fryser, er der ingen vand til hestene! Så brug din sunde fornuft, vær opmærksom på frosten, hold døren lukket - også, når du kun har et lille ærende!

Toilettet
Der er dejligt varmt på toilettet - så det fryser ikke til i år - derimod forstoppede toilettet i denne uge. Kloakfirmaet har afklaret problemet og meddelt, at forstoppelsen er selvforskyldt. Det viste sig nemlig, at forstoppelsen skyldtes bind og tamponer. Der er nu sat en meddelelse op om, at disse sager ikke må kastes i toilettet!  

Rytterstuen
… er ved at blive rigtig fin og June har lovet at sy puder og gardiner. Der er også indkøbt nye lamper, de bliver snart sat op. Husk, hverken katte eller hunde og klargøring af foder hører til i rytterstuen. Lad os nu i fællesskab tage ansvar for at holde rent og huske hinanden på, at der altid ryddes op og tømmes affaldskurv.

Spånepladsen
For 20 år siden gik vores allé af store elmetræer ud pga. elmesyge. Til brug for at holde ledningen til el-hegne på Vestfoldene højt over Hjortekærbakken, blev derfor den ca. 8 meter høje stamme af et af disse træer stående. Den gamle stamme er nu fældet og fjernet og giver dermed bedre plads til spåner. Husk venligst at lægge den brugte plastic fra pallerne i affaldscontaineren. Med styningen af træerne og fjernelsen af den gamle stamme, håber vi du nyder synet af, at her ser mere lyst velholdt ud.

Julehygge på staldloftet
Den 19. december kl. 16:00 samles vi til den traditionsrige julehygge på staldloftet. Kom og vær med på halmballerne, bestyrelsen beværter med gløgg og æbleskiver mv. Senere rides der stemningsfuldt Lucia optog arrangeret af Ulla Helveg, Ulla Grande og Ole Schubert. Dette arrangement bør du og din familie simpelt hen ikke gå glip af. Du kan gå ind på www.hjortekaer-rytterklub.dk og tage forskud på hyggen, her falder sneen, mens du er på hjemmesiden - dog kun i julemåneden.
 


 
Søg
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu