Ridebaneregler
Kan også findes på opslagstavlen i Rytterstuen. 
 
Både den store og lille ridebane må KUN harves af Harveudvalget nedsat af Bestyrelsen!
 
Store ridebane:
 
Banen bruges til dressur bortset fra onsdage og søndage hvor der må springes (spring opsættes sættes tilbage i skuret).
Der skal udvises gensidigt hensyn og hold øje med hinanden.
Rides der på fri volte, rides der venstre skulder mod venstre skulder.
Der skridtes på hovslaget.
Ønsker en rytter at ride program, aftales dette med de andre ryttere.
Modtager en rytter undervisning, så udvis hensyn til rytter og underviser.
Gødningsklatter SKAL fjernes efter endt ridning.
Sidste rytter slukker for lyset, når banen forlades.
Banen må ikke bruges efter/under vedvarende kraftig regn, når der er tegn på, at overfladen er gennemvædet.
Longering må kun foregå på følgende anvisninger:
• Det må ikke forstyrre andres ridning/undervisning.
• Rider andre på banen spørges der om lov om longering er muligt, da ridende equipager har første ret til brug af banen.
• Longering SKAL foregå i indspænding.
• Ved longering må man ikke opholde sig længe på samme plads på banen, flyt rundt så der ikke laves et spor.
• Ved behov for mere end 2x ugentligt longering SKAL der betales og koordineres for ekstra harvning af banen med Harveudvalget. Pris 125kr/harving.
• Det henstilles generelt at den lille ridebane anvendes til longering.
 
Lille ridebane:
Banen kan bruges til alle former for ridning inkl. Løsspringning samt longering.
Sidste bruger af spring, sætter springmateriellet tilbage i skuret.
Sidste rytter slukker for lyset, når banen forlades.
Den lille ridebane må ikke bruges som fold eller til indslusning.
 
Ridebanekort:
 
1.      Ryttere - med heste fra andre stalde som har ridebanekort - er anført på listen i rytterstuen.
 
2.      Kortet giver adgang til brug af alle ridebanefaciliteter, bindebom  samt rytterstuen.
 
3.      Et begrænset antal ridebanekort kan søges on-line på www.hjortekaer-rytterklub.dk.