Hjortekær Rytterklub


Go to content

Ny ridebane 2011

Omgivelser *

Etablering af den nye og forlængede ridebane til 20 x 40 meter standarden.

Efter mange og lange forberedelser kunne arbejdet om sider gå igang 15. august 2011 for entreprenør Gert Dybdal ApS. Vi var nået frem til følgende hovedpunkter i opbygningen. Fem drænrør lægges på langs i render med nøddesten, derpå lægges 10 cm. stampede nøddesten, herpå lægges, Fibertex, 10 cm. stampet MakPak (svensk granit) som bærerlag og som toplag 8 cm. Ellekildegrus og 2 cm. ridebaneflis.
Arbejdet blev færdigt 21. september 2011, hvorefter vi selv opsatte seks lysmaster den 24-25. september 2011. Stuttelig opsatte Karlebohegnet det nye ridebanehegn 29. september 2011 og indvielsen fandt sted 02. oktober 2011.
Stor tak til alle medvirkende. Alles indsats gjorde, at projektet har kørt planmæsigt, lige bortset fra den morgen en 45 tons betonkanon forvildede sig ind på banen og kørte slemt fast.

06.10.2011/pho

Søg

Back to content | Back to main menu